مهارت ها

Skills

مهارت های طراحی وب

html & css
php
sql
JS & jQuery
photoshop

آشنا به شبکه های کامپیوتری (دارای مدرک CCNA در سال 92)